Php Thumbnail

GD kütüphanesi kullanan ve get methodu ile gönderilen parametre sayesinde (thumbnail) çalışıyor. thumb.php – indir resim = Resim (path/img.jpg veya http://adresiniz.net/img.jpg) w = Genişlik h = Yükseklik yuzde = tanımlarsanız (ör: percent=1) resim yükselik ve genişlik değerleri yüzde olarak değiştirilir...
Read more »